Společenství vlastníků jednotek tř. Tomáše Bati 1827,
    Otrokovice

    tř. Tomáše Bati 1827, 765 02 Otrokovice, IČ: 28291743, DIČ: CZ28291743
    bankovní spojení: ČSOB 222844620/0300
 
  
výbor SVJ byl zvolen shromážděním a pracuje ve složení:

  
kontrolní komise pracuje ve složení:

  
Petr Stojan - M: 733 113 368, email: p.stojan@email.cz
člen výboru společenství (odstupující předseda výboru společenství)
Jindřich Hrabinec
předseda kontrolní komise
Jiří Kala - M: 605 313 987, email: jiri-kala@seznam.cz
místopředseda výboru společenství (dočasně vykonává agendu předsedy)
Radim Hanák
člen kontrolní komise
Jiří Zach - M: 606 628 963, email: jiri.zach@barum.cz
člen výboru společenství
Lucie Andrýsková
členka kontrolní komise
Pavel Vabroušek - M: 724 056 139, email: vabrousek.pavel@seznam.cz
člen výboru společenství
 
Petr Polišenský - M: 737 211 811, email: info@pmpzlin.cz
člen výboru společenství

 
důležitá tel. čísla: MĚSTSKÁ POLICIE - 577 922 159, POLICIE - 158, HASIČI - 150, RYCHLÁ POMOC - 155

AKTUÁLNĚ:
1) Předseda výboru SVJ, P. Stojan oznámil na 22. jednání výboru SVJ dne 13.7.2011 odstoupení z funkce předsedy výboru k témuž dni a dále záměr o odstoupení z pozice člena výboru SVJ po předání nezbytných náležitostí a zvolení nového člena výboru SVJ na následujícím 8. shromáždění SVJ.
Úkoly spojené s výkonem funce předsedy výboru SVJ přebírá po dohodě dočasně současný místopředseda výboru SVJ J. Kala.
2) Technická místnost slouží jako pracovna volených orgánů a klíče jsou k dispozici u čl. výboru.


UPOZORNĚNÍ:
1) žádáme všechny obyvatelé domu, aby pravidelně zavírali vstupní dveře do domu, viz. čl. 5 domovního řádu a v době od 22:00 do 5:00 tyto dveře zamykali
2) není dovoleno ukládání kol, kočárků či jiných předmětů ve spol. prostorách domu (chodba, zádveří atp.)


Řešené úkoly:
1) částečné oplocení - dořešením udání z iniciativy P. Vidláře ze dne 20.6.2011 je za výbor pověřen P. Stojan
2) zabezpečovací systém - výbor řeší neúměrné navýšení nákladů ze strany P. Polišenského (o 12.450,-Kč)
3) reklamace spol. prostor v domě - dokončením procesu reklamací byl dne 16.9.2010 pověřen J. Kala
4) další úkoly - viz. zápisy z jednání výboru níže


Zápisy a projednané materiály na shromáždění SVJ:
zápis07.pdf - 07.04.2011, zápis06.pdf - 30.10.2010, zápis05.pdf - 18.03.2010, zápis04.pdf - 22.10.2009
zápis03.pdf - 28.04.2009, zápis02.pdf - 25.09.2008, zápis01.pdf - 10.03.2008


Zápisy ze zasedání výboru SVJ:
zápis21.pdf - 26.05.2011, zápis20.pdf - 24.03.2011, zápis19.pdf - 27.01.2011, zápis18.pdf - 18.11.2010
zápis17.pdf - 16.09.2010, zápis16.pdf - 22.07.2010, zápis15.pdf - 04.05.2010, zápis14.pdf - 21.01.2010
zápis13.pdf - 17.12.2009, zápis12.pdf - 24.09.2009, zápis11.pdf - 02.07.2009, zápis10.pdf - 14.05.2009
zápis09.pdf - 09.04.2009, zápis08.pdf - 08.01.2009, zápis07.pdf - 22.12.2008, zápis06.pdf - 08.10.2008
zápis05.pdf - 11.09.2008, zápis04.pdf - 14.08.2008, zápis03.pdf - 17.07.2008, zápis02.pdf - 26.06.2008
zápis01.pdf - 05.05.2008Závazné dokumenty:
1) stanovy společenství: Stanovy1827.pdf
2) domovní řád: DomovniRad.pdf
3) hlasovací a jednací řád: HlasovaciRad.pdf
4) popis a četnost úklidu společných prostor: Uklid.pdf
5) pravidla o poskytování a rozúčtování služeb: RozuctovaniZaloh.pdf, RozuctovaniSluzeb.pdf


Ostatní:
1) nastavení tepelného výměníku: TUVaUT.pdf
2) příjem programů v rámci STA v našem domě: STAprijem.pdf, anténa
3) seznam dodavatelů služeb: Dodavatele.pdf
4) seznam správců svěřených předmětů SVJ: Spravci.pdf
5) metodický pokyn pro rozpočítávání nákladů tepla na vytápění a přípravu TUV, a vyhl. 372/2001


Inzerce:
1) -


Aktuální k datu: 13-07-2011  |  Společenství vlastníků jednotek tř. Tomáše Bati 1827, Otrokovice  |  IČ: 282 91 743  |  svj1827@gmail.com